www.akademiaradnadzorczych.pl
Waluty:
Str. główna ::  Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci


Polityka prywatności

zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo prywatnych informacji z korzystania z naszej strony internetowej jest ważnym problemem. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, abyś wiedział, jakie dane przechowujemy i jakie dane odrzucamy. Z niniejszą informacją o ochronie prywatności chcielibyśmy poinformować Cię o naszych środkach bezpieczeństwa.

Zbieranie danych

Możesz korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swoich danych osobowych. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych jako warunku korzystania z naszej strony, z wyjątkiem przypadków, gdy może to być konieczne, aby dostarczyć Ci produkt lub usługę na twoją prośbę. Podczas korzystania z naszej strony internetowej przechowujemy dane na naszych serwerach dla różnych celów bezpieczeństwa. Dane te mogą obejmować nazwę dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której korzystałeś podczas tworzenia linku do naszej witryny, strony internetowe odwiedzane przez naszą witrynę i Twój adres IP. Te dane mogą potencjalnie prowadzić do identyfikacji, ale nie używamy jej do tego celu. Od czasu do czasu wykorzystujemy dane do celów statystycznych, ale zachowujemy anonimowość każdego użytkownika, aby nie można było zidentyfikować tej osoby. W przypadku, gdy dane osobowe są udostępniane innym podmiotom w celu dostarczenia żądanych przez Ciebie produktów lub usług lub w innych celach, do których masz upoważnienie, polegamy na środkach technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy przekazujesz je nam, poprzez rejestrację, wypełnianie formularzy lub wiadomości e-mail, w ramach zamówienia na produkty lub usługi, zapytania lub prośby dotyczące zamówionych materiałów i podobnych sytuacji, w których zdecydowałeś się dostarczyć informacje do nas. Baza danych i jej zawartość pozostają w naszej firmie i pozostają z procesorami danych lub serwerami działającymi w naszym imieniu i odpowiedzialnymi wobec nas. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do użytku przez osoby trzecie w jakiejkolwiek formie, chyba że uzyskamy Twoją zgodę lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Zachowamy kontrolę i odpowiedzialność za wykorzystanie danych osobowych, które nam ujawnisz. Niektóre z tych danych mogą być przechowywane lub przetwarzane na komputerach znajdujących się w innych jurysdykcjach, takich jak Stany Zjednoczone, których przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od jurysdykcji, w której mieszkasz. W takich przypadkach zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, które będą wymagały od podmiotu przetwarzającego dane w tym kraju ochrony danych równoważnych z tymi, które obowiązują w kraju, w którym mieszkasz.

Cele użytkowania

Gromadzone przez nas dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia użytkownikowi żądanych produktów lub usług lub do innych celów, na które wyrazili Państwo zgodę, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Prawo dostępu i korekta

Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany wszelkich danych osobowych przechowywanych w naszym systemie, jeśli uzna, że ​​mogą one być nieaktualne lub nieprawidłowe. Po prostu wyślij do nas e-mail.

Prawo do anulowania

W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w przyszłości. Ponownie, po prostu wyślij wiadomość e-mail na adres podany w odciskach lub skontaktuj się z inspektorem bezpieczeństwa danych pod poniższym adresem.

Zatrzymywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne, abyśmy mogli świadczyć usługi, o które prosili Państwo lub na które wyrazili Państwo zgodę, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej (np. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym).
Używanie plików cookie
W niektórych witrynach używa się tak zwanych "ciasteczek", aby poprawić efektywność korzystania z danej strony internetowej. Pliki cookie to identyfikatory, które nasz serwer internetowy może przesłać do komputera w celu zidentyfikowania komputera używanego na czas trwania sesji. Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować te pliki cookie. Ponadto można dezaktywować przechowywanie plików cookie lub dostosować przeglądarkę, aby informować o tym, zanim plik cookie zostanie zapisany na komputerze.

Zabezpieczenia

Nasz sklep internetowy stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieuprawnione. Wszelkie dane osobowe, które zostaną przez ciebie przekazane, zostaną zaszyfrowane w tranzycie, aby zapobiec ich niewłaściwemu użyciu przez osoby trzecie. Nasze procedury bezpieczeństwa są ciągle aktualizowane w oparciu o nowe osiągnięcia technologiczne.

Kontakty

W razie problemów, pytań lub sugestii prosimy o kontakt z działem ds. Bezpieczeństwa danych w naszym dziale serwisowym. Stały rozwój Internetu wymaga sporadycznych zmian w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w razie potrzeby.

Powrót